นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

ขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนและคุณครูที่ได้เป็นตัวแทนเทศบาลนครลำปาง

เพื่อแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14

ณ เทศบาลนครแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก

ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559

 

 

 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

"ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบจินตลีลา"

 

รางวัลเหรียญทอง

"การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์"

 

รางวัลเหรียญเงิน

"การประกวดสื่อและนวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษ"

 

รางวัลเหรียญทองแดง

"โครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์"

"โครงงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"

"โครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพแลเทคโนโลยี"

 

 

 

 

 


โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณชัยศรี สัชฌะไชย และครอบครัว

ที่มอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่องพร้อมติดตั้ง ให้โรงเรียน สำหรับเด็กอนุบาล

โดยการประสานจากท่านรองนายกเทศมนตรี นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร

ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุข สมหวัง ทุกประการ

 ชนะเลิศระดับประเทศ

"การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี"

ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  14-16 ต.ค. 58

รางวัลชมเชยระดับประเทศ

"การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบจินตลีลา"

 
 
 
 
 
 
 
/


นางเพ็ญนภา  แดนโพธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑    (บ้านแสนเมืองมูล)

 
 
/

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
หรือเดิมคือ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน จัดทำขึ้นโดยองค์กรของสวิตซ์ The New Open World Corporation (NOWC)

อ่านต่อ

 
 
 


 
 

 

 
 
 
   
©2015 by www.t1lp.ac.th